INNO Floating 20 Gr. Semi transparant.

kr21.70

Beskrivning

Den semi transparent INNO Floating är svagt synlig för sportsfiskaren, men om du vill ha den mer synlig, man kan ersätta den transparenta INNO-stickan med en orange sticka.
INNO Floating kan fiskas horisontellt gående i vattnet eller lodrätt stående med hjälp av beteslås och anpassade sänken som motvikt (cirka 1 gram). Motviktssänket kan ökas så att du får ett mycket långsamt sjunkande flöte. INNO crosslock är viktigt för alla INNO-Bombarda.